Phân loại dạng và phương pháp giải nhanh chuyên đề mũ và logarit – Nguyễn Vũ Minh


Tài liệu phân dạng và hướng dẫn cách giải các bài toán trắc nghiệm trong chuyên đề phương trình mũ và logarit. Nội dung tài liệu gồm các phần:

+ Phần I: Lũy thừa – Hàm số lũy thừa
A. Lũy thừa
B. Hàm số lũy thừa
C. So sánh mũ – lũy thừa


+ Phần II: Logarit
A. Công thức logarit
B. Hàm số logarit
C. So sánh logarit
D. Đạo hàm mũ – logaritTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com