Tài liệu trắc nghiệm môn Toán Giải tích 12 – Hồ Sỹ Trường


Tài liệu tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm thuộc chương 1 và chương 2 môn Giải tích 12.

ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ
1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
2. Cực trị của hàm số
3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
4. Đường tiệm cận
5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số


HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT
1. Lũy thừa
2 Hàm số lũy thừa
3 Lôgarit
4 Hàm số mũ. Hàm số lôgarit
5 Phương trình mũ và phương trình lôgarit
6 Bất phương trình mũ và lôgaritTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com