Tuyển chọn bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 – Nguyễn Thắng An


Tài liệu gồm 43 trang tuyển tập 430 bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11. Nội dung tài liệu bao gồm:

1. Hàm số lượng giác – phương trình lượng giác
2. Quy tắc đếm – hoán vị – chỉnh hợp – tổ hợp
3. Xác suất của biến cố
4. Nhị thức newton
5. Dãy số
6. Cấp số cộng
7. Cấp số nhân
8. Giới hạn dãy số
9. Giới hạn hàm số
10. Hàm số liên tục
11. Đạo hàm


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com
[gs-fb-comments]