Tuyển chọn các bài toán đặc sắc về hàm số – Nguyễn Chí Chung


Tài liệu gồm 55 trang, phân dạng và tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm đặc sắc về chuyên đề hàm số. Các dạng toán được đề cập bao gồm:

+ Dạng 1. Tính đơn điệu của hàm số
+ Dạng 2. Cực trị
+ Dạng 3. GTLN, GTNN
+ Dạng 4. Tiệm cận
+ Dạng 5. Tiếp tuyến
+ Dạng 6. Tương giao
+ Dạng 7. Bài toán đồ thị hàm số
+ Dạng 8. Ứng dụng của hàm số


Trích dẫn tài liệu:
+ Cho hàm số y = x^4 − 2x^2 + 4. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (−∞; −1) và (0; +∞).
B. Hàm số đồng biến trên các khoảng (−1; 0) và (1; +∞).
C. Hàm số đồng biến trên các khoảng (−∞; −1) và (0; 1).
D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (−1; 0) và (1; +∞)
+ Cho hàm số y = (x) liên tục, đồng biến trên đoạn [a; b]. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số đã cho có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên khoảng (a; b)
B. Hàm số đã cho có cực trị trên đoạn [a; b]
C. Hàm số đã cho có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên đoạn [a; b]
D. Phương trình f(x) = 0 có nghiệm duy nhất thuộc đoạn [a; b]
+ Cho hàm số y = 2017x^2018. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?
A. Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận
B. Hàm số có một điểm cực tiểu
C. Hàm số có một điểm cực đại
D. Hàm số đồng biến trên RTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com