Bài tập phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng có lời giải chi tiết – Đặng Việt Đông


Tài liệu gồm 115 trang tuyển tập các bài toán trắc nghiệm phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng có đáp án và lời giải chi tiết. Nội dung tài liệu gồm

1. Phép tịnh tiến.
+ Dạng 1. Áp dụng định nghĩa và các tính chất phép tịnh tiến
+ Dạng 2. Phương pháp toạ độ
2. Phép đối xứng trục.
+ Dạng 1. Áp dụng định nghĩa và các tính chất phép đối xứng trục
+ Dạng 2. Phương pháp toạ độ
[ads]
3. Phép đối xứng tâm
+ Dạng 1. Áp dụng định nghĩa và các tính chất phép đối xứng tâm
+ Dạng 2. Phương pháp toạ độ
4. Phép quay
+ Dạng 1. Áp dụng định nghĩa và các tính chất phép quay
+ Dạng 2. Phương pháp toạ độ
5. Phép dời hình
6. Phép vị tự
7. Phép đồng dạng
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com