Bài tập trắc nghiệm Toán 12 có đáp án và lời giải chi tiết – Nguyễn Văn Lực

Tài liệu gồm 553 trang tuyển tập các bài toán Giải tích và Hình học lớp 12 có đáp án và lời giải chi tiết.

1A. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
1B. Cực trị của hàm số
1C. GTLN, GTNN của hàm số
1D. Đường tiệm cận
1E. Đồ thị của hàm số
1F. Bài toán tương giao
1G. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
2A. Hàm số lũy thừa – hàm số mũ
2B. Hàm số lôgarit
2C. Phương trình mũ
2D. Phương trình lôgarit
2E. Bất phương trình mũ
2F. Bất phương trình lôgarit
3A. Nguyên hàm
3B. Tích phân
3C. Diện tích hình phẳng
3D. Thể tích khối tròn xoay


4A. Tính toán với số phức
4B. Tập hợp điểm – biểu diễn số phức
4C. Phương trình nghiệm phức
5A. Bài toán về khoảng cách & góc
5B. Thể tích khối chóp
5C. Thể tích khối lăng trụ
6A. Mặt nón
6B. Mặt trụ
6C. Mặt cầu
7A. Tọa độ điểm – vectơ
7B. Đường thẳng trong không gian
7C. Mặt phẳng trong không gian
7D. Mặt cầu trong không gian
7E. Khoảng cách – góc – hình chiếu
8A. Toán thực tế: ứng dụng đạo hàm
8B. Toán thực tế: lũy thừa – mũ – logarit
8C. Toán thực tế: tích phân
8D. Toán thực tế: nón – trụ – cầu
8E. Toán thực tế: tọa độ không gian

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com