Các dạng toán đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối – Phạm Minh Tuấn


Tài liệu gồm 29 trang hướng dẫn phương pháp giải và các bài toán có lời giải chi tiết dạng toán đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối. Các dạng toán bao gồm:

– Dạng 1. Đồ thị hàm y = |f(x)|
+ Giữ nguyên phần đồ thị của (C) nằm trên trục hoành
+ Lấy đối xứng qua trục hoành phần đồ thị (C) nằm dưới trục hoành
– Dạng 2. Đồ thị hàm y = f(|x|)
+ Giữ nguyên phần đồ thị của (C) nằm bên phải trục tung
+ Lấy đối xứng qua trục tung phần đồ thị (C) nằm bên phải trục tung
[ads]
– Dạng 3. Đồ thị hàm y = |f(|x|)|
Ta vẽ từ trong ra ngoài:
1. Vẽ đồ thị hàm y1 = f(|x|) có đồ thị (C1)
+ Giữ nguyên phần đồ thị của (C) nằm bên phải trục tung
+ Lấy đối xứng qua trục tung phần đồ thị (C) nằm bên phải trục tung
2. Vẽ đồ thị hàm y2 = |y1| có đồ thị (C2)
+ Giữ nguyên phần đồ thị của (C1) nằm trên trục hoành
+ Lấy đối xứng qua trục hoành phần đồ thị (C1) nằm dưới trục hoành
– Dạng 4. Đồ thị hàm y = |u(x)|.v(x)
+ Giữ nguyên phần đồ thị của (C) nằm trên miền  u(x) >= 0
+ Lấy đối xứng qua trục hoành phần đồ thị (C) nằm trên miền u(x) < 0
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com