Các dạng toán đường tiệm cận của đồ thị hàm số – Lê Bá Bảo

Tài liệu gồm 27 trang hướng dẫn phương pháp giải và các bài toán có lời giải chi tiết dạng toán đường tiệm cận của đồ thị hàm số, ôn luyện kỳ thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán. Các dạng toán và kỹ năng gồm có:

+ Dạng toán 1. Tìm đường tiệm cận của đồ thị hàm số
+ Dạng toán 2. Các bài toán liên quan đến đường tiệm cận của đồ thị hàm số
+ Kỹ năng. Dựa vào bảng biến thiên của đồ thị hàm số

XEM TRỰC TUYẾN

comments