Chuyên đề hàm số bậc nhất và bậc hai – Huỳnh Đức Khánh


Tài liệu gồm 52 trang tổng hợp lý thuyết và các bài toán trắc nghiệm chuyên đề hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai (Chương 2 – Đại số 10). Nội dung tài liệu gồm:

Hàm số
+ Vấn đề 1. Tính giá trị của hàm số
+ Vấn đề 2. Tìm tập xác định của hàm số
+ Vấn đề 3. Tính đồng biến, nghịch biến của hàm số
+ Vấn đề 4. Hàm số chẵn, hàm số lẻ
Hàm số bậc nhất
+ Vấn đề 1. Tính đồng biến, nghịch biến
[ads]
+ Vấn đề 2. Xác định hàm số bậc nhất
+ Vấn đề 3. Bài toán tương giao
+ Vấn đề 4. Đồ thị
Hàm số bậc hai
+ Vấn đề 1. Khảo sát hàm số bậc hai
+ Vấn đề 2. Đồ thị
+ Vấn đề 3. Xác định hàm số bậc hai
+ Vấn đề 4. Bài toán tương giao
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com