Đề cương Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Hùng Vương – Thái Bình


Tài liệu gồm 86 trang tóm tắt lý thuyết và tổng hợp bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11.

CHUYÊN ĐỀ 1. LƯỢNG GIÁC
+ Dạng 1. Hàm số lượng giác
+ Dạng 2 . Phương trình lượng giác
+ Dạng 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất
CHUYÊN ĐỀ 2. TỔ HỢP – XÁC SUẤT – NHỊ THỨC NIU TƠN
+ Dạng 1. Bài toán về quy tắc đếm
+ Dạng 2. Thực hiện phép hoán vị
+ Dạng 3. Thực hiện phép chỉnh hợp
+ Dạng 4. Thực hiện phép tổ hợp
+ Dạng 5. Tìm n thuộc N* trong phương trình chứa Pn, nAk, nCk
+ Dạng 6. Tìm phần tử đặc biệt trong khai triển của (a + b)^n.(Tìm số hạng chứa x^k trong khai triển)
[ads]
+ Dạng 7. Tìm tổng có chứa nCk
+ Dạng 8. Tính xác suất
CHUYÊN ĐỀ 3. DÃY SỐ – CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN
CHUYÊN ĐỀ 4. GIỚI HẠN VÀ HÀM SỐ LIÊN TỤC
+ Dạng 1. Giới hạn dãy số
+ Dạng 2. Giới hạn hàm số
+ Dạng 3. Hàm số liên tục và chứng minh phương trình có nghiệm
CHUYÊN ĐỀ 5. ĐẠO HÀM – TIẾP TUYẾN
+ Dạng 1. Đạo hàm
+ Dạng 2. Phương trình tiếp tuyến
CHUYÊN ĐỀ 6. PHÉP BIẾN HÌNH
CHUYÊN ĐỀ 7. QUAN HỆ SONG SONG
CHUYÊN ĐỀ 8. QUAN HỆ VUÔNG GÓC

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com