Đề kiểm tra 45 phút Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) trường THPT Lương Tài – Bắc Ninh


Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 chủ đề hàm số trường THPT Lương Tài – Bắc Ninh gồm 8 mã đề, mỗi mã đề gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Cho hàm số -x^4 – 2x^2 + 3 có đồ thị (C). Chọn phát biểu đúng?
A. Hàm số có một cực đại duy nhất
B. Hàm số có hai cực tiểu và một cực đại
C. Hàm số có một cực tiểu duy nhất
D. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng 3
+ Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số y = x^4 – 4x^2 trên đoạn [1;2], m là giá trị nhỏ nhất của hàm số y = (2x – 1)/(x – 1) trên đoạn [2;3]. Khi đó M + m có giá trị là?
A. -1
B. 3/2
C. 5/2
D. 1/2
[ads]
+ Tiếp tuyến của đồ thị (C): y = x^3 – 6x^2 song song với đường thẳng (d): y = – 12x + 1 có phương trình dạng?
A. y = 12x – 8
B. y = -12x – 8
C. y = 12x + 8
D. y = – 12x + 8
+ Phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = (2x + 1)/(x + 2) là:
A. x = -2
B. x = 2
C. y – 2 = 0 D. y + 2 = 0
+ Một tam giác vuông có tổng của một cạnh góc vuông và cạnh huyền bằng hằng số a (a > 0) Khi đó diện tích lớn nhất của tam giác vuông là?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com