Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 1 (Lượng giác) trường Trần Quang Khải – Bà Rịa – Vũng Tàu


Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 1 chủ đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác trường THPT Trần Quang Khải, Bà Rịa – Vũng Tàu gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và 4 bài toán tự luận. Đề kiểm tra có đáp án, lời giải chi tiết và thang điểm.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 3sinx + 4cosx + 1 là:
A. max y = 6, min y = -2
B. max y = 4, min y = -4
C. max y = 6, min y = -4
D. max y = 6, min y = -1
+ Khẳng định nào sau đây đúng về phương trình 2sin2x = 3 + cos2x
[ads]
A. Có 1 họ nghiệm
B. Có 2 họ nghiệm
C. Vô nghiệm
D. Có 1 nghiệm duy nhất
+ Với giá trị nào của m thì phương trình 2(cox)^2 – sinx + 1 – m =  0 có nghiệm:
A. 0 ≤ m ≤ 25/8
B. 0 < m < 25/8
C. 2 ≤ m ≤ 25/8
D. 2 < m < 25/8

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com