Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 2 (Tổ hợp và xác suất) trường THPT C Kim Bảng – Hà Nam


Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 2 (Tổ hợp và xác suất) trường THPT C Kim Bảng – Hà Nam gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút. Đề kiểm tra có đáp án.

Các nội dung kiểm tra bao gồm:
+ Quy tắc cộng
+ Quy tắc nhân
+ Tổ hợp
+ Số số hạng của một khai triển
+ Biến cố xung khắc
+ Quy tắc tính xác suất
+ Tìm số hạng chứa x^k
+ Tìm số hạng tự do
+ Tính xác suất của 1 biến cố
+ Tính xác suất bằng quy tắc cộng
+ Số đường chéo của một đa giác
+ Hình thành số, 2 số không đứng cạnh nhau
+ Tính tổng các số tự nhiên tạo thành biết các số tự nhiên được hình thành từ tập tập A={1,2,3,4,5,6}
+ Tính tổng liên quan nhị thức Niu-tơn
+ Tìm n biết đẳng thức có nhị thức
+ Tìm n liên quan bài toán đến có sử dụng tổ hợp
+ Chữ số tận cùng của một số tự nhiên
[ads]
Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Gieo một con súc sắc, gọi A là biến cố: “Số chấm trên mặt xuất hiện của con súc sắc là số chẵn”. Trong các biến cố sau, biến cố nào xung khắc với biến cố A?
A. Số chấm trên mặt xuất hiện của con súc sắc là 2
B. Số chấm trên mặt xuất hiện của con súc sắc là 1 hoặc 2
C. Số chấm trên mặt xuất hiện của con súc sắc là 7
D. Số chấm trên mặt xuất hiện của con súc sắc là 3
+ Bạn Nam muốn mua một đôi giày cỡ 39 hoặc 40. Biết giày cỡ 39 có 3 màu khác nhau,giày cỡ 40 có 5 màu khác nhau. Hỏi bạn Nam có bao nhiêu lựa chọn để mua một đôi giày?
+ Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa, lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính xác suất để 3 quyển lấy được thuộc 3 môn khác nhau.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com