Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán – Lê Văn Đoàn lần 1


Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán lần 1 do thầy Lê Văn Đoàn biên soạn gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm chủ đề tính đơn điệu, cực trị và giá trị lớn nhất – nhỏ nhất của hàm số.

Trích dẫn đề thi:
+ Hàm số f(x) xác định và liên tục trên R và có đạo hàm f'(x) = -2(x – 1)^2(x + 1). Hỏi khẳng định nào sau đây đúng về hàm số f(x)?
A. Đạt cực đại tại điểm x = -1
B. Đạt cực tiểu tại điểm x = -1
C. Đạt cực đại tại điểm x = 1
D. Đạt cực tiểu tại điểm x = 1
+ Gọi d là tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số y = 1/3x^3 – 2x^2 + 3x – 5. Mệnh đề nào sau là đúng?
A. d song song với đường thẳng x = 1
B. d song song với trục tung
[ads]
C. d song song với trục hoành
D. d có hệ số góc dương
+ Hàm số f(x) = 2x^3 + ax + b có hai cực trị là x1, x2. Hỏi kết luận nào sau đây là đúng về hàm này?
A. Đường thẳng nối hai điểm cực trị qua gốc tọa độ O
B. Phương trình đường thẳng nối hai điểm cực trị có dạng y = ax + b
C. Tổng hai giá trị cực trị là b
D. Hai điểm cực trị của đồ thị hàm số nằm về hai phía so với trục tung
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com