Phân dạng và hướng dẫn giải bài toán quan hệ vuông góc trong không gian – Đặng Việt Đông

Tài liệu gồm 235 trang phân dạng, hướng dẫn phương pháp giải và tuyển tập các bài toán trắc nghiệm chủ đề quan hệ vuông góc trong không gian (Hình học 11) có đáp án kèm lời giải chi tiết. Các dạng toán gồm:

Véctơ trong không gian
Hai đường thẳng vuông góc
+ Dạng 1. Tính góc giữa hai đường thẳng
+ Dạng 2. Chứng minh hai đường thẳng vuông góc và các bài toán liên quan
Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
+ Dạng 1. Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng và đường thẳng vuông góc đường thẳng
+ Dạng 2. Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
+ Dạng 3. Thiết diện và các bài toán liên quan
[ads]
Hai mặt phẳng vuông góc
+ Dạng 1. Góc giữa hai mặt phẳng
+ Dạng 2. Chứng minh hai mặt phẳng vuông góc, chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng và các bài toán liên quan
+ Dạng 3. Tính độ dài đoạn thẳng, diện tích hình chiếu, chu vi và diện tích đa giác
+ Dạng 4. Xác định thiết diện chứa một đường thẳng và vuông góc với một mặt phẳng
Khoảng cách
+ Dạng 1. Tính khoảng cách từ điểm m đến đường thẳng δ
+ Dạng 2. Tính khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng, mặt phẳng
+ Dạng 3. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song
+ Dạng 4. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song
+ Dạng 5. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]