Thủ thuật tính đạo hàm của một số hàm cơ bản bằng Casio – Nguyễn Minh Tuấn


Tài liệu giới thiệu một số thủ thuật tính nhanh đạo hàm các hàm số cơ bản bằng cách sử dụng máy tính cầm tay Casio. Các hàm được giới thiệu gồm:

A. Tính đạo hàm của một đa thức
B. Tính đạo hàm của một phân thức
C. Tính đạo hàm của hàm 1 căn
D. Tính đạo hàm của hàm 2 căn
[ads]
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com