5 đề ôn tập giữa học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 – Lê Văn Đoàn


Tuyển tập 5 đề ôn tập giữa học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 do thầy Lê Văn Đoàn biên soạn, mỗi đề gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm và 6 bài toán tự luận.

Trích dẫn đề thi:
+ Cho hàm số x^3 + 3x + 2. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng (-∞; 0) và nghịch biến trên khoảng (0; +∞)
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞; +∞)
C. Hàm số đồng biến trên khoảng (-∞; +∞)
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞; 0) và đồng biến trên khoảng (0; +∞)
+ Cho một hình đa diện. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau?
A. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt


B. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh
C. Mỗi mặt có ít nhất ba cạnh
D. Mỗi cạnh là cạnh chung của ít nhất ba mặt
+ Một đường dây điện được nối từ một nhà máy điện ở A đến một hòn đảo ở C như hình vẽ. Khoảng cách từ C đến B là 1 km. Bờ biển c hạy thẳng từ A đến B với khoảng cách là 4 km. Tổng chi phí lắp đặt cho 1 km dây điện trên biển là 40 triệu đồng, còn trên đất liền là 20 triệu đồng. Tính tổng chi phí nhỏ nhất để hoàn thành công việc trên (làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy).
A. 106,25 triệu đồng
B. 120 triệu đồng
C. 164,92 triệu đồng
D. 114,64 triệu đồngTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com