876 bài tập trắc nghiệm Parabol và đường thẳng – Lương Tuấn Đức


Tài liệu gồm 84 trang tuyển tập 876 bài toán đồ thị của hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai. Các bài toán được phân loại thành các chủ đề:

+ Đỉnh, trục đối xứng, chiều biến thiên và các vấn đề liên quan
+ Chiều biến thiên và các vấn đề liên quan
+ Điểm cố định và các vấn đề liên quan
+ Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất
+ Hệ số của hàm số bậc hai
+ Sự tiếp xúc và các vấn đề liên quan
+ Sự tương giao và các vấn đề liên quan
+ Ứng dụng trong phương trình, bất phương trình giá trị tuyệt đối
+ Ứng dụng trong phương trình, bất phương trình đa thức
+ Ứng dụng trong phương trình, bất phương trình chứa căn
+ Một số bài toán khác
+ Ứng dụng thực tiễn
[ads]
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com