Chuyên đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit – Nguyễn Ngọc Dũng


Bắt đầu từ năm 2017, môn toán trong kì thi THPT Quốc Gia sẽ diễn ra dưới hình thức trắc nghiệm. Nắm bắt được xu hướng đó, nhằm giúp các em học sinh có một tài liệu tự luận kết hợp với trắc nghiệm hay và bám sát chương trình, nhóm chúng tôi biên soạn ebook chuyên đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit. Ebook là một trong các chuyên đề do nhóm tác giả biên soạn. Trong ebook này, nhóm tác giải đã tổng hợp các câu trắc nghiệm từ gần 200 đề thi thử trên cả nước, giúp các em chinh phục kỳ thi THPT Quốc Gia một cách hiệu quả nhất.

Mục lục
Chủ đề 1. Công thức mũ. Công thức lũy thừa

1. Tóm tắt lý thuyết
2. Các dạng toán
2.1. Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa
2.2. Chứng minh đẳng thức chứa lũy thừa
2.3. So sánh các biểu thức chứa lũy thừa
3. Bài tập trắc nghiệm
Chủ đề 2. Công thức lôgarit 
1. Tóm tắt lý thuyết
2. Các dạng toán
2.1. Tính toán – rút gọn biểu thức có chứa lôgarit
2.2. Chứng minh đẳng thức chứa lôgarit
2.3. So sánh các lôgarit
2.4. Biểu diễn một lôgarit theo các lôgarit khác
3. Bài tập trắc nghiệm
[ads]
Chủ đề 3. Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit 
1. Tóm tắt lý thuyết
2. Các dạng toán
2.1. Tìm tập xác định của hàm số
2.2. Đạo hàm – giá trị lớn nhất, nhỏ nhất
2.3. Đồ thị của hàm số mũ – hàm số lũy thừa – hàm số lôgarit
3. Bài tập trắc nghiệm
Chủ đề 4. Phương trình mũ
1. Phương pháp đưa về cùng cơ số
2. Phương pháp lôgarit hóa
3. Phương pháp đặt ẩn phụ
4. Phương pháp đưa về phương trình tích
5. Phương pháp hàm số
6. Bài tập trắc nghiệm
Chủ đề 5. Phương trình lôgarit 
1. Phương pháp đưa về cùng cơ số
2. Phương pháp mũ hóa
3. Phương pháp đặt ẩn phụ
4. Phương pháp đưa về phương trình tích
5. Phương pháp hàm số
6. Bài tập trắc nghiệm
Chủ đề 6. Bất phương trình mũ
1. Phương pháp đưa về cùng cơ số
2. Phương pháp đặt ẩn phụ
3. Phương pháp lôgarit hóa
4. Bài tập trắc nghiệm
Chủ đề 7. Bất phương trình lôgarit 
1. Phương pháp đưa về cùng cơ số
2. Phương pháp đặt ẩn phụ
3. Bài tập trắc nghiệm
Chủ đề 8. Các bài toán thực tế
1. Phương pháp
2. Bài tập tự luận
3. Bài tập trắc nghiệm
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com