Đề khảo sát chất lượng tháng 10 năm 2017 bài thi Toán 12 trường THPT Quế Võ số 2 – Bắc Ninh

Đề khảo sát chất lượng tháng 10 năm 2017 bài thi Toán 12 trường THPT Quế Võ số 2 – Bắc Ninh gồm 192 trang với 24 mã đề, mỗi đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm.

Trích dẫn đề thi:
+ Một đoàn cứu trợ lũ lụt đang ở vị trí A của một tỉnh miền trung muốn đến xã C để tiếp tế lương thực và thuốc men, phải đi theo con đường từ A đến B và từ B đến C (như hình vẽ). Tuy nhiên, do nước ngập con đường từ A đến B nên đoàn cứu trợ không thể đến C bằng xe, nhưng đoàn cứu trợ có thể chèo thuyền từ A đến vị trí D với vận tốc 4km/h, rồi đi bộ đến C với vận tốc 6km/h. Biết A cách B một khoảng 5km, B cách C một khoảng 7km. Hỏi vị trí điểm D cách A bao xa để đoàn cứu trợ đi đến xã C nhanh nhất?
A. AD = 2√5 km
B. AD = 3√5 km
C. AD = 5√2 km
D. AD = 5√3 km
[ads]
+ Trong không gian chỉ có 5 loại khối đa diện đều như hình vẽ sau. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Khối mười hai mặt đều và khối hai mươi mặt đều có cùng số đỉnh
B. Khối tứ diện đều và khối bát diện đều có 1 tâm đối xứng
C. Mọi khối đa diện đều có số mặt là những số chia hết cho 4
D. Khối lập phương và khối bát diện đều có cùng số cạnh
+ Xét hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tam giác S AC nội tiếp trong đường tròn có bán kính bằng 9. Gọi d là khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABCD) và T là diện tích tứ giác ABCD. Tính d khi biểu thức P = d.T đạt giá trị lớn nhất.
A. d = 10
B. d = 17
C. d = 15
D. d = 12

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]