Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 chương 1 (Phép biến hình) trường THPT Cây Dương – Kiên Giang

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 chương 1 – phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng trường THPT Cây Dương – Kiên Giang gồm 4 mã đề, mỗi mã đề gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, đề kiểm tra có đáp án (nằm ở trang cuối tài liệu).

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Tìm mệnh đề đúng?
A. Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình biến hình này thành hình kia
B. Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có một phép đồng dạng biến hình này thành hình kia
C. Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có một phép đồng nhất biến hình này thành hình kia
D. Hai hình được gọi là đồng dạng nếu có một phép dời hình biến hình này thành hình kia


+ Cho tam giác ABC có M, N lần lượt là trung điểm của AB, BC. Phép vị tự nào dưới đây biến hai điểm A, C tương ứng thành hai điểm M, N?
A. Phép vị tự tâm A tỉ số 1/2
B. Phép vị tự tâm B tỉ số 1/2
C. Phép vị tự tâm B tỉ số 2
D. Phép vị tự tâm C tỉ số −2
+ Quy tắc nào dưới đây không phải là phép biến hình?
A. Phép dựng hình chiếu vuông góc của điểm lên đường thẳng cố định
B. Phép lấy đối xứng qua đường thẳng
C. Phép quay xung quanh một điểm cho trước một góc không đổi
D. Phép dựng điểm M cách một điểm I cố định cho trước một khoảng cách không đổi k (k > 0)

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com