Đề kiểm tra chất lượng 8 tuần học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT C Phủ Lý – Hà Nam

Đề kiểm tra chất lượng 8 tuần học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT C Phủ Lý – Hà Nam gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi:
+ Cho hàm số y = f(x) = (x – 2)/(3 – x). Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Đồ thị của hàm số đã cho có đường tiệm cận đứng x = -1 và một tiệm cận ngang y = 3
B. Đồ thị của hàm số đã cho có đường tiệm cận đứng x = 3 và một tiệm cận ngang y = -1
C. Đồ thị của hàm số đã cho có đường tiệm cận đứng x = -1
D. Đồ thị của hàm số đã cho có một đường tiệm cận ngang là y = -3
[ads]
+ Đồ thị (C) của hàm số y = x^3 – 3x^2 + 4 và đường thẳng y = mx + m cắt nhau tại ba điểm phân biệt A(-1; 0), B, C sao cho ΔOBC có diện tích bằng 8 (O là gốc tọa độ). Mệnh đề nào đưới đây đúng?
A. m là số nguyên tố
B. m là số chẵn
C. m là số vô tỉ
D. m là số chia hết cho 3
+ Cho hàm số y = f(x) xác định trên R\{-1}, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau. Khẳng định nào dưới đây là sai?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng (-∞; 1)
B. Giá trị lớn nhất của hàm số y = f(x) trên khoảng (-1; +∞) bằng 3
C. Hàm số đạt cực đại tại x = 1
D. Đồ thị hàm số y = f(x) có 3 đường tiệm cận

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]