Đề kiểm tra chất lượng giữa kỳ I môn Toán lớp 10 trường THPT Thuận Thành 3 – Bắc Ninh


Đề kiểm tra chất lượng giữa kỳ I môn Toán lớp 10 trường THPT Thuận Thành 3 – Bắc Ninh gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Cho các câu sau:
a) Hà Nội là thủ đô của Việt Nam
b) Hình vuông là một hình chữ nhật
c) 3 – 2√2 < 0
d) Số 2,34 là số vô tỉ
e) Trời đang mưa phải không?
Trong các câu trên có tổng số câu là mệnh đề là:
A. 4
B. 5
C. 3
D. 2


+ Cho hàm số y = 5x, phát biểu nào sau đây về hàm số y = 5x là đúng?
A. Hàm số có đồ thị là 1 đường thẳng đi từ trên bên trái đi xuống phía dưới bên phải
B. Hàm số là một hàm số chẵn
C. Hàm số là một hàm số lẻ
D. Hàm số có đồ thị là đường phân giác của góc phần tư thứ (I) và thứ (III)
+ Cho hai vectơ khác vec tơ không, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Hai vectơ bằng nhau là hai véctơ có cùng phương và cùng độ dài
B. Hai vectơ đối nhau là hai vectơ có cùng độ dài và ngược hướng nhau
C. Hai vectơ cùng phương là hai vectơ có giá của chúng song song hoặc trùng nhau
D. Hai vectơ cùng phương thì chúng hoặc cùng hướng với nhau hoặc ngược hướng với nhauTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com