Đề kiểm tra chương II Đại số 10 (Hàm số bậc 1 – 2) trường THPT Nguyễn Trung Trực – Bình Định


Đề kiểm tra chương II Đại số 10 (Hàm số bậc 1 – 2) trường THPT Nguyễn Trung Trực – Bình Định gồm 4 mã đề, mỗi đề gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Đồ thị của hàm số chẵn nhận trục tung làm trục đối xứng
B. Đồ thị của hàm số chẵn nhận trục hoành làm trục đối xứng
C. Đồ thị của hàm số lẻ nhận trục tung làm trục đối xứng
D. Đồ thị của hàm số lẻ nhận trục hoành làm trục đối xứng


+ Hàm số y = x^2 – 4x + 1
A. Đồng biến trên khoảng (-∞; 2) và nghịch biến trên khoảng (2; +∞)
B. Nghịch biến trên khoảng (-∞; 0) và đồng biến trên khoảng (0; +∞)
C. Nghịch biến trên khoảng (-∞; 2) và đồng biến trên khoảng (2; +∞)
D. Đồng biến trên khoảng (-∞; 0) và nghịch biến trên khoảng (0; +∞)
+ Cho hàm số y = ax^2 + bx + 3
a) Tìm a, b biết parabol có trục đối xứng x = -2 và đi qua A(-1; 0)
b) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trên khi a = 1; b = 4

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com
[gs-fb-comments]