Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 (Mệnh đề – Tập hợp) trường THPT Quốc Oai – Hà Nội


Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 – mệnh đề và tập hợp trường THPT Quốc Oai – Hà Nội gồm 2 trang với 25 câu hỏi trắc nghiệm.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Khi cho học sinh của một lớp học đăng ký môn thể thao mà bản thân yêu thích thì thu được kết quả: 24 học sinh đăng ký môn bóng đá, 20 học sinh đăng ký môn cầu lông, 7 học sinh đăng ký cả 2 môn bóng đá và cầu lông, 8 học sinh đăng ký một môn khác. Hỏi sĩ số lớp này là bao nhiêu?
A. 52
B. 51
C. 45
D. 59
+ Mệnh đề đảo của mệnh đề: Nếu a^2 + b^2 chia hết cho 3 thì a và b đều chia hết cho 3 là:
A. Nếu a và b cùng chia hết cho 3 thì ܽa^2 + b^2 đều chia hết cho 3
B. Nếu b chia hết cho 3 thì ܽa^2 + b^2 đều chia hết cho 3
[ads]
C. Nếu a chia hết cho 3 thì ܽa^2 + b^2 đều chia hết cho 3
D. Nếu ܽa^2 + b^2 chia hết cho 3 thì a chia hết cho 3
+ Cho tam giác ABC. Xét mệnh đề: ABC là tam giác đều, hãy chọn trong các mệnh đề Q sau đây để P => Q là mệnh đề đúng.
A. Q: Tam giác ABC có 3 đường cao bằng nhau
B. Q: Tam giác ABC có 3 góc không bằng nhau
C. Q: Tam giác ABC là tam giác vuông
D. Q: Tam giác ABC có 3 cạnh không bằng nhau

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com