Đề kiểm tra định kỳ học kỳ 1 môn Toán 10 trường THPT Võ Thành Trinh – An Giang


Đề kiểm tra định kỳ học kỳ 1 môn Toán 10 trường THPT Võ Thành Trinh – An Giang gồm 4 mã đề, mỗi đề gồm 2 trang với 16 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận, thời gian làm bài 45 phút, tất cả các mã đề đều có đáp án.

Trích dẫn đề thi:
+ Cho hai tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5} và B = {2; 4; 6; 8}. Xác định tập hợp A ∪ B.
A. A ∪ B = {1; 3; 5}
B. A ∪ B = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8}
C. A ∪ B = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 8}
D. A ∪ B = {2; 4}


+ Phủ định của mệnh đề “∀x ∈ R : x^2 + x + 2 > 0” là mệnh đề nào sau đây?
A. ∃x ∈ R : x^2 + x + 2 < 0
B. ∀x ∈ R : x^2 + x + 2 < 0
C. ∃x ∈ R : x^2 + x + 2 ≤ 0
D. ∀x ∈ R : x^2 + x + 2 ≤ 0
+ Hàm số nào trong các hàm số sau đây có đồ thị như hình bên?
A. y = x − 3
B. y = 2x − 3
C. y = 4x − 6
D. y = −4x + 6Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com