Đề kiểm tra tập trung HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Ngô Quyền – Đồng Nai

Đề kiểm tra tập trung HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Ngô Quyền – Đồng Nai gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai?
A. Các đường chéo của khối bát điện đều ABCDEF đôi một vuông góc với nhau
B. Các đường chéo của khối bát điện đều ABCDEF đồng quy tại trung điểm mỗi đường
C. Các đường chéo của khối bát điện đều ABCDEF luôn bằng nhau
D. Khối bát điện đều ABCDEF có các mặt là những hình tam giác vuông
[ads]
+ Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?
A. Khối bát diện đều có tổng số đỉnh và sô cạnh lần lượt là 8 và 12
B. Khối tứ diện đều có tổng số đỉnh và tổng số cạnh lần lượt là 4 và 8
C. Khối mười hai mặt đều có tổng số đỉnh và tổng số cạnh lần lượt là 20 và 30
D. Khối lập phương có tổng số đỉnh và tổng số cạnh lần lượt là 6 và 12
+ Nếu tăng lần lượt số đo ba cạnh của một khối hộp chữ nhật là a, b, c lên thành 2a, 3b, 5c thì thể tích khối hộp chữ nhật mới sẽ tăng gấp bao nhiêu lần so với thể tích ban đầu?
A. 15
B. 10
C. 6
D. 30

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]