Đề KSCL năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT chuyên Hùng Vương – Phú Thọ lần 1

Đề KSCL năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT chuyên Hùng Vương – Phú Thọ lần 1 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Đây là đề thi thử hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia 2018 nên trong đề có cả chương trình Toán 11 và 12. Đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi:
+ Phát biểu nào trong các phát biểu sau là đúng ?
A. Nếu hàm số y = f(x) có đạo hàm trái tại x0 thì nó liên tục tại điểm đó
B. Nếu hàm số y = f(x) có đạo hàm phải tại x0 thì nó liên tục tại điểm đó
C. Nếu hàm số y = f(x) có đạo hàm tại x0 thì nó liên tục tại điểm −x0
D. Nếu hàm số y = f(x) có đạo hàm tại x0 thì nó liên tục tại điểm đó
[ads]
+ Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là sai?
A. Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số nhân
B. Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số cộng
C. Một cấp số cộng có công sai dương là một dãy số tăng
D. Một cấp số cộng có công sai dương là một dãy số dương
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Đường thẳng SD tạo với mặt phẳng (SAB) một góc 45 độ. Gọi I là trung điểm của cạnh CD. Góc giữa hai đường thẳng BI và SD bằng (Số đo góc được làm tròn đến hàng đơn vị).
A. 39 độ
B. 42 độ
C. 51 độ
D. 48 độ

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]