Đề thi chất lượng giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT B Hải Hậu – Nam Định

Đề thi chất lượng giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT B Hải Hậu – Nam Định gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi:
+ Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f'(x) = x^2 + 1 ∀x∈R. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (1; +∞)
B. Hàm số đồng biến trên khoảng (-∞; +∞)
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-1; 1)
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞; 0)
[ads]
+ Số các đỉnh hoặc số các mặt của hình đa diện bất kỳ đều thỏa mãn:
A. Lớn hơn hoặc bằng 4
B. Lớn hơn 4
C. Lớn hơn hoặc bằng 5
D. Lớn hơn 6
+ Hàm số y = 1/4.x^4 – 2.x^2 + 1 có:
A. Một điểm cực đại và hai điểm cực tiểu
B. Một điểm cực tiểu và một điểm cực đại
C. Một điểm cực tiểu và hai điểm cực đại
D. Một điểm cực đại và không có điểm cực tiểu

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]