Đề thi giữa HKI môn Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THCS – THPT Đào Duy Anh – TP. HCM

Đề thi giữa HKI môn Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THCS – THPT Đào Duy Anh – TP. HCM gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút.

Trích dẫn đề thi:
+ Khối chóp đều S.ABCD có mặt đáy là:
A. Hình chữ nhật
B. Hình bình hành
C. Hình vuông
D. Hình thoi
+ Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau. Hãy chọn mệnh đề đúng.
A. Hàm số đồng biến trên khoảng (1; 5)
[ads]
B. Đồ thị hàm số có điểm cực đại (1; 5)
C. Hàm số đạt giá trị cực tiểu bằng -1
D. Hàm số đạt GTLN bằng 5 khi x = 1
+ Với giá trị nào của tham số m thì đồ thị của hàm số y = x^4 – 2(m + 1)x^2 + m^2 có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông cân?
A. m = -1
B. m = -1; m = 0
C. m > -1
D. m = 0

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]