Đề thi giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội


Đề thi giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội gồm 4 mã đề, mỗi đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 100 phút, tất cả các mã đề đều có đáp án.

Trích dẫn đề thi:
+ Chu kì bán hủy của chất phóng xạ Plutôni Pu239 là 24360 năm (tức là một lượng Pu239 sau 24360 năm phân hủy chỉ còn lại một nửa). Sự phân hủy được tính theo công thức S = A.e^rt, trong đó A là lượng phóng xạ ban đầu, r là tỷ lệ phân hủy hàng năm (r < 0), t là thời gian phân hủy, S là lượng còn lại sau thời gian phân hủy t. Hỏi 100 gam Pu239 sau bao lâu còn 20 gam?
A. 73180 năm
B. 53120 năm
C. 56562 năm
D. 65562 năm


+ Ông Bình dự định gửi vào ngân hàng một số tiền với lãi suất 6, 5% một năm. Biết rằng cứ sau mỗi năm số tiễn lãi sẽ gộp vào vốn ban đầu. Tính số tiền x (triệu đồng, x ∈ N) ông Bình gửi vào ngân hàng để sau 3 năm số tiền lãi vừa đủ mua một chiếc xe máy trị giá 60 triệu đồng.
A. 300 triệu đồng
B. 280 triệu đồng
C. 289 triệu đồng
D. 308 triệu đồng
+ Cho hình nón có đường cao và bán kính đáy bằng nhau và bằng 3. Trong tất cả các khối trụ nằm trong hình nón có một đáy thuộc mặt đáy của hình nón và đường tròn đáy còn lại thuộc hình nón, thể tích khối trụ lớn nhất là:
A. 4π√3
B. 9π/2
C. 27π
D. 4πTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com