Đề thi giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Tây Hồ – Hà Nội

Đề thi giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Tây Hồ – Hà Nội gồm 33 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút.

Trích dẫn đề thi:
+ Cho một tứ diện đều có chiều cao h. Ở ba góc của tứ diện người ta cắt đi các tứ diện đều bằng nhau có chiều cao x để khối đa diện còn lại có thể tích bằng một nửa thể tích tứ diện đều ban đầu (hình bên ). Giá trị của x là bao nhiêu?
+ Cho hı̀nh chóp S.ABC có đáy ABC là tam đều cạnh a, SA ⊥ (ABC). Góc giữa SB và đáy bằng 60 độ. Khoảng cách d giữa AC và SB là:
A. d = 2a
B. d √2.a/2


C. d = √15.a/5
D. d = √7.a/7
+ Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình bên. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề sai là:
A. Hàm số đạt cực tiểu tại x = -2
B. Hàm số đồng biến trên khoảng (-2; 4)
C. Hàm số có hai cực trị
D. Đồ thi hàm số và trục Ox có hai điểm chung

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com