Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán – Nguyễn Phú Khánh lần 2


Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán – Nguyễn Phú Khánh lần 2 gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi:
+ Khi nói về hàm số y = (x^2 + (m + 1)x + m + 1)/(x + 1), m là tham số, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Đồ thị hàm số luôn có điểm cực đại, cực tiểu và khoảng cách giới hạn điểm đó bằng 2√5
B. Gọi y1 và y2 là các giá trị cực đại và cực tiểu của hàm số, khi đó số trị biểu thức y2 – y1 không phụ thuộc tham số m
C. Tồn tại duy nhất giá trị thực của m để điểm cực đại, cực tiểu của đồ thị cách đều gốc tọa độ O
D. Tồn tại duy nhất giá trị thực của m để điểm cực đại, cực tiểu của đồ thị cùng với gốc tọa độ tạo thành tam giác vuông tại O
+ Có bao nhiêu phát biểu đúng về hàm số f(x) = x^4 – 2x^2 + 3 trên đoạn [-1; 1]?


I. Hàm số y = f(x) + 2017 đồng biến trên khoảng (-1; 0)
II. Hàm số y = 2017.f(x) đồng biến trên khoảng (-1; 0)
III. Hàm số y = -2017.f(x) nghịch biến trên khoảng (-1; 0)
IV. Hàm số y = f(x) nghịch biến trên khoảng (a; b) thì số trị của b^7 – a^3 nằm trong khoảng (0; 2)
V. Hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng (c; d) thì c^2017 + d^2016 < 0
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(3; -1; 2). Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?
A. Tọa độ hình chiếu của M trên mặt phẳng (xOy) là M'(3; -1; 0)
B. Tọa độ hình chiếu của M trên trục Oz là M'(0;0;2)
C. Tọa độ đối xứng của M qua gốc tọa độ O là M'(-3; 1; -2)
D. Khoảng cách từ M đến gốc tọa độ O bằng 14^1/3Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com