Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán trường THPT Hoa Lư A – Ninh Bình lần 1


Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán trường THPT Hoa Lư A – Ninh Bình gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi diễn ra vào ngày 28 tháng 10 năm 2017.

Trích dẫn đề thi:
+ Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên R và đồ thị hàm số y = f'(x) trên R như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số y = f(x) có 1 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu
B. Hàm số y = f(x) có 2 điểm cực đại và 2 điểm cực tiểu
C. Hàm số y = f(x) có 1 điểm cực đại và 2 điểm cực tiểu
D. Hàm số y = f(x) có 2 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu


+ Cho hàm số bậc bốn y = ax^4 + bx^2 + c (a ≠ 0) có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. a > 0, b < 0, c < 0
B. a > 0, b > 0, c < 0
C. a > 0, b < 0, c > 0
D. a < 0, b > 0, c < 0
+ Cho hai đường thẳng song song a và b. Trên đường thẳng a lấy 6 điểm phân biệt; trên đường thẳng b lấy 5 điểm phân biệt. Chọn ngẫu nhiên 3 điểm trong các điểm đã cho trên hai đường
thẳng a và b . Tính xác xuất để 3 điểm được chọn tạo thành một tam giác.
A. 5/11
B. 60/169
C. 2/11
D. 9/11Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com