Tài liệu chuyên Toán – Hình học 11


Cuốn sách được biên soạn bởi các nhà giáo nổi tiếng: Đoàn Quỳnh (Chủ biên), Phạm Khắc Ban, Văn Như Cương, Nguyễn Đăng Phất, Lê Bá Khánh Trình.
Mục đích cuốn sách:
+ Phục vụ việc dạy và học lớp 11 hệ chuyên Toán
+ Giúp học sinh các lớp chuyên tự học, giúp học sinh khá, giỏi ở các đại trà có tài liệu để tự học, bôi dưỡng thêm

Cuốn sách Tài liệu chuyên Toán – Hình học 11 gồm 3 chương và 2 chuyên đề:
Chương I. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
Bài 1. Phép dời hình phẳng
Bài 2. Phép đồng dạng phẳng
Chương II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Bài 2. Quan hệ song song
Chương III. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
Bài 1. Vectơ trong không gian. Sự đồng phẳng của các vectơ
Bài 2. Đường thẳng và mặt phẳng vuông góc
Bài 3. Khoảng cách. Nhị diện. Góc đa diện
Bài đọc thêm: Tích có hướng của hai vectơ


Chuyên đề I. Bổ sung về phép dời hình và phép đồng dạng
Bài 1. Phép dời hình phẳng
Bài 2. Phép đồng dạng phẳng
Chuyên đề II. Hình tứ diện và khối tứ diện
Bài 1. Tứ diện và một số tính chất
Bài 2. Tứ diện gần đều
Bài 3. Tứ diện trực tâm
Bài 4. Tọa độ tỉ cự đối với hình tứ diện
Bài 5. Mặt cầu nội tiếp và bàng tiếp hình tứ diện
Bài 6. Mặt cầu nội tiếp khung và bàng tiếp khung của hình tứ diệnTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com