369 bài toán trắc nghiệm chủ đề lũy thừa, mũ và logarit có lời giải chi tiết

Tài liệu gồm 135 trang tuyển tập 369 bài toán trắc nghiệm chủ đề lũy thừa, mũ và logarit, các bài toán đều có đáp án và được giải chi tiết, một số bài có hướng dẫn thủ thuật bấm máy tính để giải nhanh. Các dạng toán được chia thành 9 vấn đề:

+ Vấn đề 1. Tập xác định và đồ thị
+ Vấn đề 2. Lũy thừa ‐ mũ: rút gọn và tính giá trị
+ Vấn đề 3. Mũ ‐ lôgarit: rút gọn và tính giá trị
+ Vấn đề 4. Phương trình mũ


+ Vấn đề 5. Bất phương trình mũ
+ Vấn đề 6. Phương trình lôgarit
+ Vấn đề 7. Bất phương trình lôgarit
+ Vấn đề 8. Ứng dụng của lũy thừa ‐ mũ ‐ lôgarit
+ Vấn đề 9. Một số bài toán hay và khó về mũ ‐ lôgarit

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com