Đề khảo sát chất lượng lần 1 bài thi Toán 12 trường THPT Yên Dũng 3 – Bắc Giang


Đề khảo sát chất lượng lần 1 bài thi Toán 12 trường THPT Yên Dũng 3 – Bắc Giang gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi:
+ Cho phương trình 2x^4 – 5x^2 + x + 1 = 0 (1). Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?
A. Phương trình (1) không có nghiệm trong khoảng (−1; 1)
B. Phương trình (1) không có nghiệm trong khoảng (−2; 0)
C. Phương trình (1) chỉ có một nghiệm trong khoảng (−2; 1)
D. Phương trình (1) có ít nhất hai nghiệm trong khoảng (0; 2)
[ads]
+ Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D; biết AB = AD = 2a, CD = a. Gọi I là trung điểm của AD, biết hai mặt phẳng (SBI) và (SCI) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Thể tích khối chóp S.ABCD bằng (3√15.a^3)/5. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABCD) bằng?
A. 90°
B. 60°
C. 30°
D. 45°
+ Cho một tấm tôn hình chữ nhật ABCD có AD = 60 cm. Ta gập tấm tôn theo 2 cạnh MN và QP vào phía trong sao cho BA trùng với CD (như hình vẽ) để được lăng trụ đứng khuyết hai đáy. Khối lăng trụ có thể tích lớn nhất khi x bằng bao nhiêu?
A. x = 20
B. x = 30
C. x = 45
D. x = 40
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com