Đề khảo sát chất lượng lần 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương


Đề khảo sát chất lượng lần 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương gồm 2 trang với 20 câu hỏi tự luận, mỗi câu 0,5 điểm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có lời giải chi tiết và thang điểm.

Trích dẫn đề thi:
+ Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C): x^2 + y^2 – 4x – 2y + 1 = 0 có tâm là điểm I, đường thẳng d: x + y + 1 = 0. Viết phương trình đường thẳng Δ song song với đường thẳng d và Δ cắt đường tròn (C) tại 2 điểm A, B phân biệt sao cho diện tích ΔIAB lớn nhất.
[ads]
+ Cho hình vuông ABCD, dựng ảnh của tam giác BCD qua phép quay tâm A , góc quay là 90 độ.
+ Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng Δ: x – y + 2 = 0. Hãy viết phương trình đường thẳng d là ảnh của đường thẳng Δ qua phép quay tâm O, góc quay 90 độ.
+ Cho hình bình hành ABCD, hãy dựng ảnh của tam giac ACD qua phép tịnh tiến theo vectơ AB.
+ Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C): x^2 + y^2 – 4x + 2y – 4 = 0, vectơ u(-3; 4). Hãy viết phương trình đường tròn (C’) là ảnh của đường tròn (C) qua phép tịnh
tiến theo vectơ u(-3; 4).
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com