Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 2 trường THPT Thạnh Tân – Sóc Trăng


Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 2 trường THPT Thạnh Tân – Sóc Trăng gồm 6 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chương hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Cho hàm số y = f(x) = 4x^3 – 3x. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. f(x) là hàm số chẵn
B. f(x) là hàm số không chẵn không lẻ
C. f(x) là hàm số lẻ
D. f(x) là hàm số vừa chẵn vừa lẻ
[ads]
+ Có một cái cổng lớn hình parabol hướng bề lõm xuống dưới. Giả sử ta lập một hệ tọa độ Oxy sao cho chân cổng đi qua gốc tọa độ O như trên hình vẽ (x và y tính bằng mét). Chân kia của cổng ở vị trí A(60; 0). Biết một điểm nằm trên cổng là B(10; 20). Hãy tìm hàm số bậc hai có đồ thị chứa cung parabol nói trên.
+ Lập bảng biến thiên và vẽ (P): y = -x^2 + 2x – 4. Dựa vào đồ thị (P), biện luận theo m số nghiệm của phương trình -x^2 + 2x – 4 = 0.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com