Đề kiểm tra chất lượng giữa kỳ 1 năm 2017 – 2018 môn Toán 11 trường Thuận Thành 3 – Bắc Ninh

Đề kiểm tra chất lượng giữa kỳ 1 năm 2017 – 2018 môn Toán 11 trường Thuận Thành 3 – Bắc Ninh gồm 5 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi:
+ Có bao nhiêu số tự nhiên khác nhau có 7 chữ số mà tổng các chữ số là một số chẵn.
+ Trong đợt thi Đất học Kinh Bắc vòng 1 của nhà trường mỗi khối 10, khối 11 và khối 12 đều cử 12 bạn tham gia thi đấu. Hỏi ban tổ chức có bao nhiêu cách lấy ra 4 em học sinh trong số các em dự thi trên để tham gia thi đấu trận đầu mà trong 4 em đó có đúng 2 em ở khối 12.


+ Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy, cho điểm A (1; 2), đường thẳng d: x – 2y + 3 = 0 và đường tròn (C):x^2 + y^2 – 4x + 6y – 3 = 0
a) Tìm toạ độ A’ là ảnh của A qua phép tịnh tiến theo véctơ v (3; -2)
b) Gọi d’ là đường thẳng ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo véctơ v (3; -2). Lập phương trình đường thẳng d’.
c) Lập phương trình đường tròn (C’) biết (C’) là đường tròn ảnh của đường tròn (C) qua phép vị tự tâm A tỉ số -2.

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com