Đề kiểm tra giữa HK1 năm 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THCS – THPT Nguyễn Tất Thành – Hà Nội

Đề kiểm tra giữa HK1 năm 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THCS – THPT Nguyễn Tất Thành – Hà Nội gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi:
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Tồn tại một hình đa diện có số đỉnh và số mặt bằng nhau
B. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh và số mặt bằng nhau
C. Số đỉnh và số mặt của một hình đa diện luôn luôn bằng nhau
D. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng số đỉnh
+ Cho hàm số y = f(x) xác định trên (a; b) và x0 ∈ (a; b), ta xét các khẳng định dưới đây. Hãy cho biết khẳng định nào là khẳng định đúng?
A. Nếu hàm số trên đạt cực tiểu tại điểm x0 thì f'(x0) = 0 hoặc không tồn tại f'(x0)
B. Nếu hàm số trên đạt cực trị tại điểm x0 thì f'(x0) = 0
C. Nếu hàm số trên đạt cực tiểu tại điểm x0 thì f'(x0) = 0
D. Nếu hàm số trên đạt cực đại tại điểm x0 thì f'(x0) = 0
+ Cho hàm số y = cos2x – 2x + 3. Khẳng định nào sau đây về hàm số trên là SAI?
A. Hàm số nghịch biến trên R
B. Hàm số nghịch biến trên [-1; 1]
C. Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang
D. Hàm số đồng biến trên R

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com