Đề kiểm tra Hình học 11 chương 1 năm 2017 – 2018 trường THPT Đầm Dơi – Cà Mau

Thông báo: 
+ Đã cập nhật đáp án đề thi thử KHTN lần 1
+ Đã cập nhật đề thi thử THTT lần 4

Đề kiểm tra Hình học 11 chương 1 năm 2017 – 2018 trường THPT Đầm Dơi – Cà Mau gồm 4 trang với 25 câu hỏi trắc nghiệm, nội dung kiểm tra thuộc chương phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Phép biến hình F có được bằng cách thực hiện liên tiếp hai phép quay: Q(O, – 90 độ) và Q(O, 90 độ). Khẳng định nào sau đây là SAI?
A. Phép biến hình F là phép dời hình
B. Phép biến hình F, phép tịnh tiến theo véc tơ 0 và phép vị tự tỉ số k = 1 cùng có chung tính chất
C. Phép biến hình F là phép quay tâm O góc 180 độ
D. Phép biến hình F là phép đồng nhất


+ Cho hình bình hành ABCD. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Phép tịnh tiến theo véc tơ AB biến điểm C thành điểm D
B. Phép tịnh tiến theo véc tơ AB biến điểm B thành điểm A
C. Phép tịnh tiến theo véc tơ AB biến điểm A thành điểm C
D. Phép tịnh tiến theo véc tơ AB biến điểm D thành điểm C
+ Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Phép đồng dạng tỉ số k (k > 0) biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó
B. Phép vị tự tỉ số k (k ≠ 0) biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó
C. Phép đồng dạng tỉ số k (k > 0) biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó
D. Phép vị tự tỉ số k (k ≠ 0) biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó

Quý thầy, cô có thể tải xuống file WORD tại đây: https://goo.gl/CENf4Y

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com