Đề kiểm tra Hình học 11 nâng cao chương 1 trường THPT An Phước – Ninh Thuận

Đề kiểm tra Hình học 11 nâng cao chương 1 trường THPT An Phước – Ninh Thuận gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm và 3 bài toán tự luận, nội dung kiểm tra thuộc chương phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Chọn câu sai?
A. Qua phép quay Q(O, α) biến điểm O thành chính nó
B. Phép quay Q(O, α) là phép dời hình
C. Phép quay Q(O, α) là phép đồng dạng tỉ số 1
D. Phép quay tâm O góc quay 90 độ và phép quay tâm O góc quay -90 độ là hai phép quay giống nhau


+ Trong (Oxy), cho đường tròn (C ) có phương trình: x^2 + y^2 + 2x – 4y – 4 = 0. Ảnh của đường tròn (C ) qua phép V(O; – 3) có phương trình là:
A. x^2 + y^2 + 6x – 12y – 36 = 0
B. x^2 + y^2 – 6x + 12y – 36 = 0
C. x^2 + y^2 – 6x – 12y – 36 = 0
D. x^2 + y^2 + 6x + 12y – 36 = 0
+ Trong (Oxy), Phép đối xứng trục Oy biến đường thẳng d có phương trình: x + y – 2 = 0 thành đường thẳng d’ có phương trình là:
A. -x + y – 2 = 0
B. x + y – 2 = 0
C. x – y – 2 = 0
D. x – y – 2 = 0

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com