Đề kiểm tra một tiết Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa


Đề kiểm tra một tiết Giải tích 12 chương 1 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chuyên đề hàm số, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Cho hàm số y = f(x) có tập xác định D (D ⊂ R) đạt cực tiểu tại x0. Hãy chọn khẳng định đúng.
A. Hàm số đã cho có giá trị bé nhất bằng f(x0)
B. Nếu hàm số có đạo hàm tại x0 thì tiếp tuyến với đồ thị tại điểm M(x0; f(x0)) song song với trục hoành
C. Nếu hàm số có đạo hàm tại 0 x thì tiếp tuyến với đồ thị tại điểm M(x0; f(x0)) song song với trục tung
D. Hàm số có đạo hàm cấp một tại x0 và f'(x0) = 0
[ads]
+ Biết rằng hàm số y = f(x) đạt cực đại tại điểm x0. Hãy chọn khẳng định đúng.
A. Đạo hàm f'(x) đổi dấu từ âm sang dương khi x đi qua x0
B. Đạo hàm f'(x) đổi dấu từ dương sang âm khi x đi qua x0
C. f'(x0) = 0
D. f”(x0) < 0
+ Cho hàm số y = f(x) xác định và liên tục trên R có bảng biến thiên như hình bên dưới. Hãy chọn khẳng định đúng.
A. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1
B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị bé nhất bằng -1
C. Hàm số có đúng một cực trị
D. Hàm số đạt cực đại tại x = 0 và đạt cực tiểu tại x = 1
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com