Đề kiểm tra tập trung Giải tích 12 chương 1 năm 2017 – 2018 trường THPT Bến Cát – Bình Dương


Đề kiểm tra tập trung Giải tích 12 chương 1 năm học 2017 – 2018 trường THPT Bến Cát – Bình Dương gồm 4 mã đề, mỗi mã đề gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, nội dung kiểm tra thuộc chương ứng dụng đạo hàm để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Cho hàm số y = x^3 + 3x + 2. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞; 0) và đồng biến trên khoảng (0; +∞)
B. Hàm số đồng biến trên khoảng (-∞; +∞)
C. Hàm số đồng biến trên khoảng (-∞; 0) và nghịch biến trên khoảng (0; +∞)
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞; +∞)
[ads]
+ Tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số: y = x^3/3 – 2x^2 + 3x – 5
A. Song song với trục tung
B. Có hệ số góc dương
C. Có hệ số góc âm
D. Song song với trục hoành
+ Cho hàm số y = x + cosx. Tìm phát biểu đúng.
A. Đồng biến trên R
B. Nghịch biến trên (0; +∞)
C. Nghịch biến trên R
D. Đồng biến trên (-∞; 0)

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com