Đề kiểm tra trắc nghiệm Hình học 12 chương 1 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa


Đề kiểm tra trắc nghiệm Hình học 12 chương 1 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề khối đa diện, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A. Hình bát diện đều có 8 đỉnh
B. Hình bát diện đều có các mặt là bát giác đều
C. Hình bát diện đều có các mặt là hình vuông
D. Hình bát diện đều là đa diện đều loại {3; 4}
[ads]
+ Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A. Tâm tất cả các mặt của một hình lập phương là các đỉnh của một hình lập phương
B. Tâm tất cả các mặt của một hình tứ diện đều là các đỉnh của một hình tứ diện đều
C. Tâm tất cả các mặt của một hình tứ diện đều là các đỉnh của một hình lập phương
D. Tâm tất cả các mặt của một hình lập phương là các đỉnh của một hình tứ diện đều
+ Cho khối lăng trụ đứng tam giác có các cạnh đáy lần lượt là 37, 13, 30; diện tích xung quanh là 480. Tính thể tích khối lăng trụ đã cho.
A. 1080   B. 2010
C. 1010   D. 2040
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com