Đề thi chọn học sinh giỏi vòng trường môn Toán trường THPT Chu Văn An – Gia Lai

Đề thi chọn học sinh giỏi vòng trường môn Toán trường THPT Chu Văn An – Gia Lai gồm 6 bài toán tự luận, thời gian làm bài 180 phút, đề thi có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi:
+ Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC cân tại A, có đỉnh A(-1; 4) và các điểm B, C thuộc đường thẳng Δ: x – y – 4 = 0. Xác định tọa độ điểm B và C, biết diện tích tam giác ABC bằng 18.
[ads]
+ Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình chữ nhật có AB = a, BC = b, SA = SB = SC = SD = c. K là hình chiếu vuông góc của P xuống AC.
a/ Tính độ dài đoạn vuông góc chung của SA và BK.
b/ Gọi M, N lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng AK và CD. Chứng minh: Các đường thẳng BM và MN vuông góc nhau.
+ Cho tập A = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}. Lập ngẫu nhiên một số có 3 chữ số khác nhau với các chữ số chọn từ tập A. Tính xác suất để số lập được chia hết cho 6.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]