Đề thi khảo sát chất lượng giữa kỳ 1 môn Toán 11 trường THPT Hưng Nhân – Thái Bình


Đề thi khảo sát chất lượng giữa kỳ 1 môn Toán 11 trường THPT Hưng Nhân – Thái Bình gồm 4 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi diễn ra vào ngày 27 tháng 10 năm 2017.

Trích dẫn đề thi:
+ Khẳng định nào sai?
A. Phép vị tự bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì
B. Phép vị tự tỉ số 1 là phép đồng nhất
C. Thực hiện liên tiếp hai phép vị tự tâm O ta được một phép vị tự tâm O
D. Phép vị tự biến tâm vị tự thành chính nó
[ads]
+ Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Một hoán vị của n phần tử là một tổ hợp chập n của n phần tử đó
B. Tổ hợp chập k của n phần tử quan tâm đến thứ tự của k phần tử đó
C. Chỉnh hợp chập k của n phần tử không quan tâm đến thứ tự của k phần tử đó
D. Số các chỉnh hợp chập k của n phần tử gấp k! lần số các tổ hợp chập k của n phần tử
+ Phép quay không có tính chất nào trong các tính chất sau?
A. Bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì
B. Biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó
C. Biến tam giác thành tam giác bằng nó
D. Biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com