Đề thi thử môn Toán 2018 lần 1 trường THPT Tam Phước – Đồng Nai

Đề thi thử môn Toán 2018 lần 1 trường THPT Tam Phước – Đồng Nai gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Đề thi gồm chương trình Toán 11 và Toán 12 theo cấu trúc dự kiến của đề thi THPT Quốc gia năm 2018 môn Toán.

Trích dẫn đề thi:
+ Trong một cuộc thi có 10 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng. Với mỗi câu, nếu chọn phương án trả lời đúng thì thí sinh sẽ được cộng 5 điểm, nếu chọn phương án trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm. Tính xác suất để một thí sinh làm bài bằng cách lựa chọn ngẫu nhiên phương án được 26 điểm, biết thí sinh phải làm hết các câu hỏi và mỗi câu hỏi chỉ chọn duy nhất một phương án trả lời. (chọn giá trị gần đúng nhất).
A. 0,016222
B. 0,162227
C. 0,028222
D. 0,282227


+ Trong các khẳng định sau về hàm số y = -2x^4 + 4x^2 – 1, khẳng định nào là SAI?
A. Đồ thị của hàm số cắt trục Ox tại 4 điểm phân biệt
B. Hàm số có 3 điểm cực trị
C. Hàm số có 2 điểm cực tiểu và 1 điểm cực đại
D. Đồ thị của hàm số nhận Oy làm trục đối xứng
+ Cho hàm số y = f(x) có tập xác định là D = (0; +∞) và lim y = -∞ khi x → 0+, lim y = +∞ khi x → +∞. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số y = f(x) không có tiệm cận đứng và có tiệm cận ngang
B. Đồ thị hàm số y = f(x) có tiệm cận đứng và có tiệm cận ngang
C. Đồ thị hàm số y = f(x) có tiệm cận đứng, không có tiệm cận ngang
D. Đồ thị hàm số y = f(x) không có tiệm cận đứng và không có tiệm cận ngang

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com