Giải chi tiết các dạng toán lũy thừa, mũ và logarit – Nguyễn Bảo Vương


Tài liệu gồm 261 trang phân dạng, tuyển chọn và giải chi tiết các bài tập chủ đề lũy thừa, mũ và logarit (Chương 2 – Giải tích 12). Các dạng toán được đề cập bao gồm:

+ Bài tập tính đạo hàm của hàm số lũy thừa – mũ – logarit (117 bài toán)
+ Các bài toán liên quan đến tính đơn điệu – cực trị – tiệm cận hàm số lũy thừa – mũ – logarit (42 bài toán)
+ Các bài toán liên quan đến tập xác định của hàm số lũy thừa – mũ – logarit (95 bài toán)
+ Các bài toán liên quan đến công thức biến đổi lũy thừa – mũ – logarit (157 bài toán)
+ Các bài toán liên quan đến đồ thị hàm số lũy thừa – mũ – logarit (43 bài toán)
[ads]
+ Các bài toán liên quan đến phương trình mũ – logarit (150 bài toán)
+ Các bài toán liên quan đến bất phương trình mũ – logarit (114 bài toán)
+ Các bài toán liên quan đến phương trình, bất phương trình mũ – logarit chứa tham số (43 bài toán)
+ Các bài toán liên quan đến tìm giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất, tính tổng của biểu thức (19 bài toán)
+ Các bài toán thực tế liên quan đến hàm lũy thừa – mũ – logarit (44 bài toán)

Tài liệu do thầy Nguyễn Bảo Vương tổng hợp và biên soạn.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com